Etiketa nabíjania elektromobilov

26.september 2017

Počet majiteľov elektromobilov sa v súčasnosti každým dňom zvyšuje. To so sebou prirodzene prináša potrebu existencie určitých pravidiel používania nabíjacej stanice. Tí z vás, ktorí vlastnia vozidlá s pohonom s dobíjateľnými batériami z elektrickej siete alebo ktorí na takých vozidlách jazdia, už majú skúsenosti so zdarmi aj nezdarmi, ktorými sa skončilo použitie verejnej nabíjacej stanice. Je prirodzené, že podľa tejto etikety by sa nemali správať len vodiči elektromobilov, ale aj majitelia benzínových či naftových automobilov.

 

Pripravili sme pre vás 7 jednoduchých príkladov toho, čo je pri používaní nabíjacej stanice potrebné urobiť a čomu sa naopak vyhnúť.

 

  1. Neparkujte na mieste nabíjania, ak nechcete nabíjať vozidlo alebo ak elektromobil vôbec nemáte.
  2. Neodpájajte iný elektromobil počas jeho nabíjania. Takéto konanie môže byť prijateľné len v prípade, že dané vozidlo je už úplne nabité. Ale skutočne iba v tomto prípade.
  3. Nabite a vyrazte. Nenechávajte vozidlo na nabíjacej stanici dlhšie, ako je potrebné.
  4. Bezpečnosť je na prvom mieste, preto je potrebné, aby ste si bezpečné nabíjanie nacvičili. To znamená správne ovládanie kábla. Kábel naviňte úhľadne na držiak a zasuňte ho tak, aby ľudia o jeho vyčnievajúcu časť nezakopli ani po nej neprešli vozidlom.
  5. Nezanechávajte žiadne neslušné poznámky. Ak je miesto nabíjania, ktoré ste mali v pláne použiť, obsadené vozidlom so spaľovacím motorom, ako vodič elektromobilu môžete zanechať správu s vysvetlením, prečo sa na tomto mieste nemá parkovať. Samozrejme bez akýchkoľvek hrubých výrazov.
  6. Ak má elektrické čerpadlo poruchu, informujte o tom prevádzkovateľa stanice.
  7. Nabíjaciu stanicu udržujte v čistote. Nejde o veľkú vec, vy sa však tiež nechcete dotýkať špinavej nabíjacej stanice.