GGC Rating

Základom našej webovej stránky www.gogreencar.sk je databáza všetkých nových vozidiel dostupných na Európskom trhu. Zákazník má možnosť vyhľadávať si autá a porovnávať ich podľa kritérií ako napríklad nadobúdacia cena, prevádzkové náklady, druh pohonu, emisie CO2 a v budúcnosti aj podľa daňových alebo iných výhod.

Výsledky sú usporiadané podľa jedinečného systému hodnotenia automobilov, takzvaného GGC Rating-u, ktorý hodnotí všetky dôležité parametre zvoleného vozidla ako sú spotreba, náklady, cena a produkcia CO2, čo znamená jeho priamy dopad na životné prostredie. Rozsah stupnice hodnotenia je od 0 do 100 bodov pre autá, ktoré sú najšetrnejšie k životnému prostrediu. GGC Rating umožňuje zákazníkovi, aby si porovnal ako druhy paliva, tak aj technológie jednotlivých automobilov.