O nás

Go Green Car je inovatívny internetový magazín určený pre záujemcov o informácie a kúpu vozidiel s ekonomickou prevádzkou, ktoré sú súčasne ohľaduplné k životnému prostrediu.

Základom webovej stránky www.gogreencar.sk je databáza nových vozidiel dostupných na európskom trhu. Zákazník má možnosť vyhľadávať autá a porovnávať ich podľa kritérií. Napríklad: druh paliva, prevádzkové náklady, pohon, emisie CO2, daňové výhody a nadobúdacia cena.

Výsledky sú zoradené podľa unikátneho systému hodnotenia automobilov, tzv. GGC Rating-u, ktorý hodnotí všetky dôležité parametre zvoleného vozidla - spotreba, náklady, cena a produkcia CO2, čo znamená jeho priamy vplyv na životné prostredie. Rozsah stupnice hodnotenia je od 0 (najhoršie) až do 100 bodov. 

Náš GGC Rating umožňuje zákazníkovi, aby si porovnal druhy paliva a aj technológie automobilov.

Internetový magazín Go Green Car sa zaoberá všetkými vzťahmi, ktoré ovplyvňujú tzv. zelenú dopravu, vrátane nízkych emisií a nových technológií zabezpečujúcich pohon moderných automobilov (elektrických, hybridných, vodíkových, LPG, CNG a iných). Súčasne sa komplexne zaoberá problematikou daňových úľav pre nové vozidlá, politikou nízkoemisných zón v mestách a podrobných máp nabíjacích a čerpacích staníc pre všetky druhy alternatívnych pohonov.

Každý rok bude Go Green Car identifikovať a vyhodnocovať najnovšie modely áut a bude udeľovať ocenenie Go Green Car Award pre najzelenšie, čiže najekologickejšie vozidlá podľa jednotlivých kategórií.

Go Green Car je portálom pre všetkých, ktorí majú záujem o objektívne informácie a hodnotenia najnovších modelov. Zároveň pre  tých,  ktorí kladú dôraz na ochranu životného prostredia, obmedzovanie tvorby skleníkových plynov a zároveň chcú jazdiť úsporne a ekonomicky výhodne.